Aktuálne počasie v Poprade

Správa mestských komunikácií Poprad bola zriadená na základe uznesenia č. 1/1991 zo dňa 17.1.1991 s účinnosťou od 1.2.1991.

Zriaďovateľ:
Mesto Poprad
Názov organizácie:
Správa mestských komunikácií Poprad
Sídlo:
Poprad, Levočská 3312/37
IČO:
00696463
DIČ:
2020665790
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia
Štatutárny orgán:
riaditeľ

Predmet činnosti

1. Hlavná činnosť:

  • letná a zimná údržba mestských komunikácií
  • systematická údržba celej siete mestských komunikácií (oprava stavebného charakteru)
  • preprava
  • prenájom nebytových priestorov
  • komplexná údržba parkovísk - okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť
  • správa a údržba podchodov pre peších
  • správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach
  • správa a údržba informačných tabúl a monumentov

2. Podnikateľská činnosť: